Proclaimer

Talent8 plaatst informatie op deze website talent8.nl met de grootst mogelijke zorg en wij doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden. Talent8 garandeert echter niet dat de inhoud van het Platform volledig, accuraat en juist is. Mocht u op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt ons dit laten weten via het contactformulier of via een e-mailbericht aan de Talent8.

Het is toegestaan

 • te delen
  de inhoud van deze site te kopiëren, verspreiden en verzenden
 • te wijzigen
  delen van de informatie te gebruiken om nieuwe informatie samen te stellen

Onder de volgende voorwaarden

 • Bronvermelding
  Je vermeldt dat de informatie afkomstig is van Talent8 of van de bron vermeld in de informatie.
 • Niet-commercieel
  Je mag de informatie van deze site niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Zorgvuldig delen
  Als je delen van de informatie van deze site gebruikt om nieuwe informatie samen te stellen, moet je dat doen onder dezelfde of soortgelijke voorwaarden als die gelden voor deze site.
 • Reageren
  Reacties op de informatie gepubliceerd op de site mogen nooit kwetsend, beledigend, lasterlijk enz. van toon zijn.

Rekening houdend met

 • Vrijwaring
  Je kunt alleen van bovenstaande voorwaarden worden gevrijwaard door expliciete toestemming van de houder van het auteursrecht.
 • Openbare publicatie
  Als informatie of delen daarvan openbaar worden gepubliceerd, moet je je houden aan de toepasselijke wetgeving.
 • Reacties
  De directie en de beheerder van de site hebben het recht reacties te verwijderen of te weigeren.
 • Privacy
  Je gegevens worden wel opgenomen in een klantenbestand, maar zijn strikt vertrouwelijk en worden behandeld volgens de geldende wetgeving. Ze worden op geen enkele wijze commercieel gebruikt, behalve om jou op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten van Talent8. Als jij aangeeft geen prijs te stellen op dergelijke informatie, zullen wij jouw gegevens uit ons klantenbestand verwijderen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Talent8 is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.