Coaching

Redenen voor coaching

Er zijn diverse redenen waarom mensen kiezen voor coaching. Vaak gaat het om het verder ontwikkelen van competenties zoals leidinggeven, communiceren, plannen en organiseren of strategisch denken. Soms gaat het om drempels weg te nemen om zo gewenst gedrag mogelijk maken. Bijvoorbeeld het vergroten van zelfvertrouwen, assertiever worden, omgaan met een dominante leidinggevende.

Aanpak bij coaching

Kennismaking (vrijblijvend) en doelbepaling

We starten altijd met een kennismakingsgesprek (intake). In dit gesprek worden de doelen besproken en bepaald. Daarnaast kan de kandidaat een idee krijgen van de coach en de aanpak, en bepalen of hij/zij daar voldoende vertrouwen in heeft en een ‘klik’ voelt. Op basis van dit gesprek zal de coach komen tot een voorstel. Meestal wordt dit voorstel door de coachee en diens leidinggevende besproken en soms aangevuld. Na goedkeuring van het voorstel gaan we daadwerkelijk samen aan de slag.

Vorm van coaching

Hoewel individuele afwijkingen mogelijk zijn omvat een coachingstraject meestal tussen de vier en twaalf sessies. Deze vinden eens per vier weken plaats en duren doorgaans 2 uur per sessie. Tussendoor gaat de coachee (deelnemer) in de praktijk aan de slag met zijn/haar leerdoelen door te experimenteren met nieuw gedrag. In de begeleidingssessies worden deze ervaringen besproken, is er ruimte voor discussie en vinden oefeningen en theorie uiteenzetting plaats. Doordat de trajecten maanden omvatten en de oefening in de praktijk vorm krijgt is er voldoende gelegenheid voor de coachee om het nieuwe gedrag in te slijpen en zich eigen te maken. Het credo bij ons is: je karakter verander je niet, wel kun je leren om ander gedrag te laten zien met behoud van je karakter.

Methodiek van coaching

Geen mens is hetzelfde en niemand reageert ook hetzelfde op verschillende coachingstechnieken. De coaches van Talent8 beschikken daarom over diverse methoden en technieken om zo ook succesvol te kunnen zijn als een geëigende methode onvoldoende aanslaat bij de coachee. De register-psychologen van Talent8 gebruiken methodieken en inzichten uit de psychologie zoals de RET, Transactionele Analyse, Schemagerichte therapie en specifieke coaching technieken als de zelfconfrontatiemethode, NLP, ervaringsleren en de oplossingsgerichte methodiek.

Daarnaast wordt in de coaching soms gebruik gemaakt van de inzet van persoonlijkheidstesten, professionele acteurs om situaties te simuleren en een 360 graden feedback op competenties.

Resultaat van coaching

Natuurlijk wordt achteraf gekeken in hoeverre de coaching effect heeft gehad en de doelen zijn bereikt. Elk coachingstraject wordt geëvalueerd met de opdrachtgever en kan worden afgesloten met een effectmeting.

Sample title
Geverifieerd door coachfinder