Stresspreventie en stressherstel

Regelmatig krijgt Talent8 deelnemers waarbij de stress te hoog oploopt. Of die terugkomen vanuit een ziekteperiode (burn-out, overspannenheid).

Werkwijze

Er wordt altijd gestart met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak voor het individuele begeleidingstraject opgesteld.

Met een individueel begeleidingstraject wordt de deelnemer geleerd om anders met stressoren om te gaan. Daarbij hanteren wij een holistische benadering. Het gaat over voeding, beweging, wijze van werken, wijze van plannen, mentale omgaan met stress, leren ontspannen, goed leren slapen (slaapadvies), het activeren van het sociale vangnet, het kritisch kijken naar de match in de functie, het balans vinden tussen werk en privé, het letten op lichamelijke stresssignalen, het anders leren denken, bewust voelen, omgaan met zware persoonlijke belasting in de privésfeer en dergelijke.

Qua benadering wordt er soms gekozen voor probleemgerichte benadering, waarbij de deelnemers anders met problemen leert omgaan. Soms wordt er gekozen voor nu net de oplossingsgerichte benadering, waarbij er wordt voortborduurd op succes in de aanpak, bedacht door de deelnemer zelf.

Een evaluatie vormt de laatste stap van het traject. Soms wordt ook nog nazorg georganiseerd.

Sample title