Management development

Sample title

Hiermee wordt bedoeld het begeleiden van Management teams in een organisatie. Dan kunnen nieuw samengestelde teams zijn, of teams die met een bepaald thema aan de slag willen of teams die meer hun individuele krachten willen bundelen.

Talent8 verzorgt de begeleiding of doet de interventie naar gelang de situatie en de uitdaging die er speelt. Deze interventies zijn meestal simultaan of sequentieel op individueel- en teamniveau. Ieder werkt dus aan zijn of haar eigen uitdagingen en draagt bij aan het team. Het team als entiteit an sich gaat ook aan de slag.

Werkwijze

Uiteraard start het proces met een behoefte onderzoek. IST en SOLL. Wat is er aan de hand, waar wil men naar toe. Op basis van dit behoefteonderzoek wordt in samenspraak een plan van aanpak bepaald.

De werkwijze van MD verschilt nogal per casus. Een aantal onderdelen vormen meestal componenten.

Een teamassessment, waarbij alle teamleden een volledig of gedeeltelijk assessment doorlopen. Teamleden stellen een persoonlijk ontwikkelplan op en denken na over de bijdrage die ze willen of kunnen bieden aan het team.

Persoonlijke beelden, kwaliteiten en hulpvragen worden met elkaar gedeeld. Men leert om meer gebruik te maken van kwaliteiten van elkaar en leert om meer begrip op te brengen voor iemand met een andere stijl of ander talent.

In een workshop stelt men teamregels op en gaat aan de slag waar deze regels in de praktijk nog onvoldoende nageleefd worden.

In bredere discussiesessies wordt gediscussieerd en met speelse werkvormen nagedacht over de missie, visie en strategie van de organisatie of het team.

In brown paper sessies of een andere werkvorm wordt een concrete aanpak uitgewerkt.

Er wordt geoefend met leidinggevende vaardigheden, presenteren of pitchen, samen met een professionele acteur.

Individuele coachingsgesprekken om op persoonlijk niveau voldoende ondersteuning te bieden.

Na verloop van tijd wordt er een effectmeting gedaan dan wel het proces geëvalueerd. In hoeverre heeft het team haar doelen behaald. En wat is er nu nog nodig.