Organisatieadvies

Onder de noemer van organisatieadvies wordt Talent8 regelmatig gevraagd door klanten voor uiteenlopende thema’s. Bijvoorbeeld:

  • de invoering van talentmanagement
  • retentiemanagement
  • het opstellen van functieprofielen
  • het invoeren van competentiemanagement
  • cultuuronderzoeken

Werkwijze

Aan de hand van een interview wordt de behoefte van de klant in beeld gebracht. In samenspraak met de klant wordt een plan van aanpak opgesteld.

Sample title