Assessments

Talent8 maakt onderscheid in vier vormen van assessments namelijk selectie assessments, ontwikkelassessments, loopbaanassessments en team assessments.

Uitvoeringsvormen

Voor al de vier de vormen geldt dat er een regulier programma is (bij individuele assessment van een volledige dag) en een maatwerk programma, afgestemd op bijzondere eisen van de klant.

Selectie assessment

In een selectie assessment staat de mate waarin de kandidaat past bij de beoogde functie en werkgever centraal. In hoeverre sluiten de kwaliteiten, werkstijl en drijfveren van de kandidaat aan bij hetgeen de opdrachtgever zoekt? Hierbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de opdrachtgever, maar ook vanuit de kandidaat. Kortom, is het raadzaam om de kandidaat aan te nemen in deze functie? En aan welke competenties moet de kandidaat werken om succesvol te zijn in de functie? Tevens geeft het assessment weer hoe de kandidaat aan deze competenties zou kunnen werken.

Ontwikkelassessment

In een ontwikkelassessment staat het ontwikkelen van de kandidaat centraal. Allereerst biedt het assessment een kijk in de spiegel: welke kwaliteiten en competenties heb ik en waar zitten mogelijke belemmeringen? Verder geeft het assessment antwoord op de vraag hoe, of en onder welke omstandigheden de deelnemer zijn/haar ambities kan waarmaken en zijn/haar competenties verder kan ontwikkelen.

Loopbaanassessment

In een loopbaanassessment is gericht op het bepalen van een volgende loopbaanstap van een kandidaat. Door het doorlopen van het assessment programma ontdekt de kandidaat zijn/haar kwaliteiten en interesses. Samen met de assessor wordt er aan het eind van de dag gekeken wat mogelijke en kansrijke vervolgstappen zijn.

Team assessment

Bij een teamassessment doorlopen alle teamleden een geheel assessment of een deelprogramma (e-assessment). Het doel is vaak tweeledig. Allereerst geeft het elk teamlid meer zicht op eigen kwaliteiten en uitdagingen. Ten tweede wordt er een totaaloverzicht van het team gecreëerd. Dus wordt het duidelijk welke kwaliteiten er in het team beschikbaar zijn, en wellicht ook hoe deze beter ingezet kunnen worden. Ook kan het zijn dat er gewenste competenties in het team ontbreken. In alle gevallen is het ‘werk aan de winkel’. Het doel is altijd om het team optimaal te laten functioneren.

Werkwijze assessment

Een assessment omvat normaliter een online testafname vooraf. Hierdoor heeft de psycholoog al een goed beeld van de kandidaat bij de start van de assessment dag.

Programma assessment dag

We starten de dag met een stevig interview. Daarnaast is een rollenspel met meerdere rollen (met een professionele acteur) een vast onderdeel. Verder een analyse en/of presentatieopdracht of het schrijven van een plan. Intelligentietesten worden afgenomen. Ook kijkt de kandidaat kritisch naar zichzelf met een reflectieopdracht, of een loopbaanopdracht. Tot slot eindigen met een tweede interview en een terugkoppeling van de resultaten.

Resultaat en rapportage

De bevindingen worden gepresenteerd in een rapport. Hierin staat een beschrijving van de kandidaat op het gebied van persoonlijkheid, gedrag en werkstijl op basis van de assessmentdag. Tot slot wordt helder weergegeven wat het advies van de psycholoog omtrent de vraagstelling is. Hiermee heeft zowel de kandidaat als de opdrachtgever een helder betoog in handen dat inzicht biedt in de aanwezige kwaliteiten en aandachtspunten en dat input biedt voor verdere ontwikkeling.

Assessmentprogramma’s kunnen op verzoek van de opdrachtgever op maat samen gesteld worden.

NIP codes

Al onze psychologen zijn lid van het NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen) en houden zich aan de beroepsethische code. Voor assessments houdt dit in dat de kandidaat altijd toestemming moet geven voor er wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever, de kandidaat heeft altijd het recht om het beschikbaar stellen van het rapport aan de opdrachtgever te blokkeren.

Talent8 hanteert de beroepscodes uit ons werkveld. Klik op de link voor de volledige beroepscode. http://www.psynip.nl/

Sample title